Naturlig strålningsvärme istället för varm luft


Principen bakom infravärmeelement är ledande kolfibrer som är inbäddade mellan tvl glasskivor respektive stålplåtar. Vid strömtillförsel sänder dessa fibrer ut behaglig infraröd strålning eller värmestrålning.

Till skillnad från vanliga uppvärmningsanläggningar värmer Infravärme upp rumsluften indirekt och torkar därför inte ut den lika mycket. Den relativa luftfuktigheten förblir nästintill oförändrad. Golv, väggar och tak tar upp den utsända värmen direkt och avger den igen som strålningsvärme. En av fördelarna med denna princip är att det motverkar mögelbildning i väggarna.

Konventionell uppvärmning
Konventionella värmeelement fungerar enligt konvektionsprincipen genom att värma upp luften i rummet. Mellan rummets golv och tak råder dock stora temperaturskillnader. Den uppvärmda luften stiger upp ovanför värmeelementet. Under taket blir det först varmt och skönt, men allt eftersom den svalnar sjunker sedan den varma luften ned längs den motsatta väggen och strömmar som kall luft längs med golvet tillbaka till värmeelementet där den åter värms upp. Vid denna cirkulation transporteras även damm och pollen genom rummet och orsakar en obehaglig känsla av drag i uppvärmda rum. Människor upplever en behaglig värmekänsla i ett rum som är fullständigt uppvärmt vid en temperatur på runt 20 till 22 grader. Luften i rummet är varmare än väggarna och möblerna. När man vädrar rummet leder det till en tydlig avkylning.

Uppvärmning med infravärme
Våra värmeelement fungerar enligt strålningsprincipen. Den infraröda strålningen värmer alla objekt i rummet direkt utan att ta omvägen via inneluften, eftersom luften inte lagrar värmen länge. Den behagliga känslan av värme uppstår mycket snabbare, även om inte lufttemperaturen är lika hög som vid konventionella uppvärmningsmetoder. Rumstemperaturen kan hållas 2-3 °C lägre utan att bekvämligheten påverkas. Ingen luftcirkulation uppstår och därmed virvlar även märkbart mindre damm upp i luften. Väggarna och möblerna är 2-4 grader varmare än inneluften. Detta ger en mycket mer behaglig inomhusmiljö. De behöver inte längre själva permanent värmas upp utan fungerar som sekundära värmekällor. Det är mycket viktigt och en stor fördel av infraröd värme - och varför IR-värmare har kortare inkopplingstider än konvektorer och förbrukar mindre energi.

Temperaturen sjunker inte lika mycket när man vädrar rummet. Alla vet vi hur ett rum värms upp när solen skiner in genom fönstret på sommaren. Infravärme fungerar enligt precis samma princip.