Vanliga Frågar

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om den nyskapande uppvärmningsmetoden med infravärme.

Fragor och svar

Fragor och svar

Q. Vad är infraröd strålning?

Den latinska prepositionen "infra" betyder "under". Infrarött är den del som ligger "under" (efter) den röda delen av det synliga ljusspektrumet. Den är alltså osynlig. Den infraröda strålningen upptäcktes år 1800 av Sir William Herschel när denne mätte temperaturerna i det synliga ljusets färgspektrum med hjälp av prisma och termometer. Han fastställde att det inte är solens synliga ljus som bär värmestrålningen, i motsats till den rådande uppfattningen. Den starkaste värmestrålningen hittade Herschel under (därav infra) det röda ljuset. Vid infraröd strålning transporteras energi med elektromagnetiska vågor med en längd på 0,75—1000 µm. Denna strålning värmer upp de objekt som träffas av den, oberoende av den omgivande luften.

Infraröd strålning är naturens egentliga värmekälla: Solen producerar med hjälp av kärnfusion en enorm mängd energi. Denna energi strålas ut från solen i olika våglängder. Endast en liten del av den i form av synligt ljus. Solstrålarna träffar jorden efter några minuter och efter en resa på ca 150 miljoner kilometer genom den tomma och materielösa rymden.

När de träffar jordytan värmer solens infraröda strålar upp all materia, oberoende av den faktiska lufttemperaturen. Detta förklarar även varför det kan kännas varmt och skönt i solen även under vintern när luften är kall.

^ TOP

Q. Hur fungerar det infraröda värmeelementet?

Värmen alstras av elektriskt ledande kolfibrer bakom en glasskiva eller en stålplåt. När fibrerna görs strömförande leder det till uppvärmning och utstrålning av den behagliga infravärmen.

^ TOP

Q. Vad betyder konvektion?

Som konvektion betecknar man den uppvärmning av omgivningsluften så som sker med ett konventionellt element. Den uppvärmda omgivningsluften stiger uppåt på grund av sin lägre densitet och trycker ned den kallare luften mot golvet. Luften börjar cirkulera, damm virvlar upp och fördelas i den omgivande luften. Det leder också till en kalla-fötter-effekt eftersom den kallare luften ständigt pressas nedåt. Vid infravärmeelement däremot uppstår endast en liten konvektionseffekt. Därför virvlar endast mycket lite damm upp i luften och en jämnare uppvärmningseffekt uppnås.

^ TOP

Q. Hur mycket värmestrålning genererar den infraröda strålningen?

Ett infravärmeelement genererar upp till ca 70—80 % värmestrålning och endast upp till ca 20—30 % konvektion. För normala vattenfyllda element eller elradiatorer gäller ungefär det omvända förhållandet. Luftvärmepumpar genererar överhuvudtaget ingen infraröd strålning. Verkningsgraden av infravärmeelement utgöra nästan 100 %. I elementet omvandlas alltså nästan all den förbrukade strömmen till värme och används på så sätt till uppvärmning.

^ TOP

Q. Hur många kvadratmeter boendeyta kan jag värma upp med ett infravärmeelement?

Det beror inte bara på ytan i rummet, utan också på takhöjden, inredningen, den befintliga värmeisoleringen, antalet ytterväggar och yttertemperaturen, vilken typ av och hur många infravärmeelement som behövs. Följande empiriska värden ger en grov fingervisning för en byggnad med modern värmeisolering:

Värmeeffekt

Värmeelementets mått

Rummets yta

320 W

550 × 650 mm

7–8 m2

480 W

900 × 600 mm

11–12 m2

570 W

1100 × 600 mm

13–14 m2

750 W

1200 × 600 mm

17–20 m2

För det nordiska klimatet rekommenderar vi i genomsnitt 50 Watt per kvadratmeter rumsyta. En underdimensionerad värmeanläggning uppfyller inte sitt ändamål och måste ständigt arbeta med full effekt för att generera tillräcklig värme. En optimalt dimensionerad anläggning behöver endast vara igång ca 8—12 timmar, till och med på kalla dagar, eftersom de uppvärmda väggarna fungerar som värmemagasin. Tillsammans med en termostatstyrning går det att göra väsentliga kostnadsbesparingar.

Ytterligare en fördel med infravärme: Vid vanliga värmesystem kan en felaktigt beräknad värmeförbrukning vara ödesdiger. En över- eller underdimensionerad anläggning för olja, ved eller pellets är besvärlig att korrigera efter färdig installation. Det samma gäller för en värmepump. Här är infravärmeelement flexiblare. Det är mycket enkelt att byta ut, lägga till eller ta bort enskilda element. Likaså om du efter en tid vill möblera om i bostaden har du möjlighet att snabbt och utan problem placera om elementen. Kan du det med dina konvektionselement eller din värmepump?

^ TOP

Q. Hur länge måste infravärmeelementet vara i drift?

Ett infravärmeelement kan vara igång dygnet runt. Detta rekommenderas också när de först sätts i drift. I alla fall tills värmestrålningen återges som värme från omgivande materia (väggar, tak och golv etc.). Därefter krävs endast några timmars drifttid per dag, vilket kan regleras med hjälp av rumstermostat eller timer.

Ju längre infravärmen är i drift, desto mer värme lagras i väggarna. På så sätt kan uppvärmningen stängas av nattetid även kalla dagar.

^ TOP

Q. Måste rummen vara särskilt välisolerade?

Principiellt är en god isolering en fördel. Vid infravärme är det dock mycket som skiljer sig åt från uppvärmning av rumsluften med hjälp av konvektion. Där måste den varma luften värma upp objekt och människor, och för att den varma luften inte ska försvinna snabbt igen måste väggarna vara välisolerade. Överdriven isolering kan å andra sidan leda till fuktproblem och mögel. Vid infravärme värms objekt och människor upp direkt, och för detta krävs ingen isolering alls. Det fungerar till och med i stora salar och i kyrkor. Endast för den sekundära värmen som uppkommer genom att väggarna värms upp är det en fördel med god isolering. Eftersom en temperatur på 19 grader med infravärme uppfattas som 21 grader är temperaturskillnaden mellan ute och inne mindre och därmed är även värmeförlusten lägre. Det gör infravärmen effektivare särskilt i utrymmen som inte är optimalt isolerade.

^ TOP

Q. Hur monteras det infraröda värmeelementet?

Infravärmeelement kan bekvämt och enkelt monteras på en vägg eller i ett tak. Det kan också placeras fritt i rummet. Det enda kravet är att det finns ett eluttag i närheten. Självklart följer en detaljerad monteringsanvisning med vid leveransen.

^ TOP

Q. Kan infravärmeelementet monteras bredvid en dusch eller ett badkar?

Infranomic-element är godkända av TÜV Süd som stänkvattenskyddade (IPX 4). Därför kan du utan betänkligheter montera elementet i badrummet. Tänk dock på att hålla ett generellt säkerhetsavstånd på 60 cm till närmsta vattenanslutning.

^ TOP

Q. Vad bör man tänka på när man använder infravärmeelementet?

Det är väldigt enkelt att använda elementet, eftersom det startar automatiskt så snart det kopplas till ett vägguttag. Som tillbehör finns en programmerbar termostat med timerfunktion.

^ TOP

Q. Har infravärmeelementet några förslitningsdetaljer?

Nej.

^ TOP

Q. Vilka märkningar har Infranomic-elementet?

Infranomic-elementet har fått TÜV/GS säkerhetsmärkning efter tester utförda av TÜV Süd. CE-märkningen bekräftar att produkten lever upp till gällande europeiska riktlinjer.

^ TOP

Q. Genererar Infranomic-elementet elsmog?

Det magnetfält som genereras av Infranomic-elementet är mindre än fältstyrkan hos en normal glödlampa.

^ TOP

Q. Får jag täcka över infravärmeelementet?

Nej. Under det övertäckta stället samlas värme och temperaturen stiger. Den inbyggda temperatursäkringen reagerar vid en temperatur på ca 105 °C, men infravärmeelementet ska ändå inte under några villkor täckas över!

^ TOP

Q. Hur varm blir ytan på Infranomic-elementet?

Den högsta yttemperaturen ligger på ca 90 °C. Det är ingen risk för brännskador om man vidrör Infranomic-elementet.

^ TOP

Q. Kan man få elstötar om ytskivan går sönder?

Nej. Om glasskivan skulle gå sönder hålls den ändå ihop av den limfästning som täcker hela utan av den dubbelisolerade kolfiberväven. Av säkerhetsskäl ska du ändå alltid dra ur kontakten direkt om glasskivan skulle gå sönder.

^ TOP